Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G3.2HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.3Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G4.0HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G4.1Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G4.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.7Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G3.1Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G3.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.4HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.5Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.8HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.9Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G3.0GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.4ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.5Trắng & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.8ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.9Hồng & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G4.0Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.4Đen & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.5TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G6.0Đen & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G6.1Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G6.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.8Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G5.0Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G5.4Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G5.6Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.1ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.2Trắng & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.3GoldA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G8.0ĐenA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G8.1Trắng & ĐỏA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G8.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64G9.1ĐenPin 100%
Iphone X 64G9.3TrắngPin 100%
Iphone X 256G9.9ĐenPin 100%
Iphone X 256G10.1trắngPin 100%
Iphone XS 64G9.5Đen Máy A - 99%
Iphone XS 64G9.6TrắngMáy A - 99%
Iphone XS 64G9.9GoldMáy A - 99%
Iphone XS 256G10.5Đen Máy A - 99%
Iphone XS 256G10.6trắngMáy A - 99%
Iphone XS 256G10.9GoldMáy A - 99%
Iphone XR 64G8.6Đen & TrắngMáy A - 99%
Iphone XR 64G8.8Cam , Vàng & ĐỏMáy A - 99%
Iphone XR 128G9.4Đen & trắngMáy A - 99%
Iphone XR 128G9.6Cam , Vàng , ĐỏMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G12.3ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G12.5TrắngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G12.9VàngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13.3ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13,5Trắng Máy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13.9GoldMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.3ĐenMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.5TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.7gold- tím - đỏMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.1ĐenMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.3TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.5gold-tím-đỏMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.1đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.3trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.5gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.6đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.8trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G17gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G17.9đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.1trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.3gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G19.9đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.1trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.3gold - xanhMáy A - 99%

Bảng giá Pin

Tên sản phẩmGiá 10 viên đến 20 viênGiá 20 viên đến 50 viênGhi chú
5G/5S79K75KChíp Zin , Bảo hành 12 tháng
5SE89K85K
6G86K82K
6S89K85K
6P105K101K
6SP105K101K
7G99K95K
7P116K112K
8G129K125K
8P135K131K
X196K192K
XSM243K240

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú