Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G3.0HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.1Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.7HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.8Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.6Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.8Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.2HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.3Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.6HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.7Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.2ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.3Trắng & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.5ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.6Hồng & Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.2Đen & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.3TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.6Đen & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.7Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.4Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.6Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G5.0Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G5.2Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.7Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.9Gold & đỏA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G7.6Đen & trắngA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G7.8Gold& đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64G7.8ĐenPin 100%
Iphone X 64G8.0TrắngPin 100%
Iphone X 256G8.5ĐenPin 100%
Iphone X 256G8.7trắngPin 100%
Iphone XS 64G8.8Đen Máy A - 99%
Iphone XS 64G9.0TrắngMáy A - 99%
Iphone XS 64G9.2GoldMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.6Đen Máy A - 99%
Iphone XS 256G9.8trắngMáy A - 99%
Iphone XS 256G10GoldMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.9trắng, Cam , Vàng & ĐỏMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.6ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.8trắng , Cam , Vàng , ĐỏMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.5ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.7TrắngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.9VàngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.9Trắng Máy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13.1GoldMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.8ĐenMáy A - 99%
Iphone 11- 64G13.0trắngMáy A - 99%
Iphone 11- 64G13.2gold- tím - đỏMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.8ĐenMáy A - 99%
Iphone 11- 128G14TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 128G14.2Trắng ,gold-tím-đỏMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.1đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.3trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.5gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.3đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.5trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.7gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.4đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.6trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.8gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.4đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.6trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.8gold - xanhMáy A - 99%

Bảng giá Pin

Tên sản phẩmGiá 10 viên đến 20 viênGiá 20 viên đến 50 viênGhi chú
5G/5S79K89KChíp Zin , Bảo hành 12 tháng
5SE89K95K
6G86K99K
6S89K105K
6P105K129K
6SP105K129K
7G99K115K
7P116K130K
8G129K132K
8P135K145K
X196K205K
XSM243K249K

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú