Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G2.9HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.0Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.1GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.5HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.6Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.6Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.8Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.2HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.3Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.6HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.7Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.1ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.2Trắng & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.3GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.4ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.5Hồng & Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4,7ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4.8hồng
Iphone 7 Plus 32G4.9TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.0GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.1ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.2Hồng
Iphone 7 Plus 128G5.3Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G3.9ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.0Đỏ& Trắng
Iphone 8G 64G4.1GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G4.4ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G4.5Đỏ & Trắng
Iphone 8G 256G4.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.2ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.3Đỏ & Trắng
Iphone 8 Plus 64G6.4Gold A - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G7.3ĐenA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.4Đỏ & Trắng
Iphone 8 Plus 256G7.5GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64G7.4ĐenPin 100%
Iphone X 64G7.5TrắngPin 100%
Iphone X 256G8.0ĐenPin 100%
Iphone X 256G8.1trắngPin 100%
Iphone XS 64G8.2Đen Máy A - 99%
Iphone XS 64G8.3TrắngMáy A - 99%
Iphone XS 64G8.4GoldMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.2Đen Máy A - 99%
Iphone XS 256G9.3trắngMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.4GoldMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.7trắng, Cam , Vàng & ĐỏMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.5ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.5trắng , Cam , Vàng , ĐỏMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G10.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G10.8TrắngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G10.9VàngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.2ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.3Trắng Máy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.4GoldMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.1Đen & tímMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.2trắngMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.3gold- xanh - đỏMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.3Đen & tímMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.4TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.5gold-xanh -đỏMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.4đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.5trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.6gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G15.9đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.0trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.1gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G17.8đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G17.9trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.0gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G19.8đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G19.9trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.0gold - xanhMáy A - 99%

Bảng giá Pin

Tên sản phẩmGiá 10 viên đến 100 viênGhi chú
5G/5S89KChíp Zin , Bảo hành 12 tháng
5SE95K
6G99K
6S105K
7G115K
6P129K
6SP129K
7P130K
8G132K
8P145K
X255K
XSM285K

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú