Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G3.5/3.6/3.7hồng/đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G4/4.1/4.2hồng/đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.7/2.8đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G3.1 / 3.2đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.4/2.5/2.6hồng/đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.8/2.9/3hồng/đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 32G3.4/3.5/3.6đen/hồng/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 128G4/4.1/4.2đen/hồng/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.5/5.6/5.8đen/hồng/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G6.1/6.2/6.4đen/hồng/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 64G4.9/5.1đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 256G5.6/5.8đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.3/7.4/7.5đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G8.4/8.5/8.6đen/trắng/goldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64Gđen/trắngA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 256Gđen/trắngA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone XS 64GĐen /trắng/goldA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone XS 256GĐen /trắng/goldA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
IPhone XR 64GĐen /trắng/goldA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone XR 128GĐen /trắng/goldA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
IPhone XS Max 64GĐen /trắng/goldA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone XS Max 256GĐen /trắng/gold Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 11 64GĐen /trắng/gold Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 11 128GĐen /trắng/gold Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng

Bảng giá Iphone Máy 98-99 % zin

Tên sản phẩmGiáMàuTình trạngGhi chú
Iphone 6 16Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16Ghồng/đen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64Ghồng/đen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 32Ghồng/đen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 128Ghồng/đen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32Ghồng/đen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128Ghồng/đen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 256Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256Gđen/trắng/gold Máy 96-97%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64Gđen/trắng Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 256Gđen/trắng Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone XS 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone XS 256Gđen/trắng/gold Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
IPhone XR 64Gđen/trắng/gold/đỏ/xanh Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
IPhone XR 128Gđen/trắng/gold/đỏ/xanh Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
IPhone XS Max 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
IPhone XS Max 256Gđen/trắng/gold Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 11 64Gđen/trắng/gold Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 11 128Gđen/trắng/gold Máy 96-97% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú