Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G2.7HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G2.8Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G2.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.3HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.4Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.5GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.4Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.5GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.7Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.1HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.2Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.3GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.5HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.6Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G2.9ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.0Trắng & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.1GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.3ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.4Hồng & Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.5GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4,5ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4.6hồng
Iphone 7 Plus 32G4.7TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G4.9ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.0Hồng
Iphone 7 Plus 128G5.1Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G3.8ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G3.9Đỏ& Trắng
Iphone 8G 64G4.0GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G4.4ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G4.5Đỏ & Trắng
Iphone 8G 256G4.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.0ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.1Đỏ & Trắng
Iphone 8 Plus 64G6.2Gold A - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G7.2ĐenA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.3Đỏ & Trắng
Iphone 8 Plus 256G7.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64G7.1ĐenPin 100%
Iphone X 64G7.2TrắngPin 100%
Iphone X 256G7.7ĐenPin 100%
Iphone X 256G7.8trắngPin 100%
Iphone XS 64G8.0Đen Máy A - 99%
Iphone XS 64G8.1TrắngMáy A - 99%
Iphone XS 64G8.2GoldMáy A - 99%
Iphone XS 256G8.9Đen Máy A - 99%
Iphone XS 256G9.0trắngMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.1GoldMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.3ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.3trắng, Cam , Vàng & ĐỏMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.1ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.1trắng , Cam , Vàng , ĐỏMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G10.5ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G10.6TrắngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G10.7VàngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G11.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G11.8Trắng Máy A - 99%
Iphone XSMAX 256G11.9GoldMáy A - 99%
Iphone 11- 64G11.8Đen & tímMáy A - 99%
Iphone 11- 64G11.9trắngMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.0gold- xanh - đỏMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.0Đen & tímMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.1TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.2gold-xanh -đỏMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.1đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.2trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.3gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G15.7đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G15.8trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G15.9gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G17.5đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G17.6trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G17.7gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G19.5đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G19.6trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G19.7gold - xanhMáy A - 99%

Bảng giá Pin

Tên sản phẩmGiá 10 viên đến 100 viênGhi chú
5G/5S89KChíp Zin , Bảo hành 12 tháng
5SE95K
6G99K
6S105K
7G115K
6P129K
6SP129K
7P130K
8G132K
8P145K
X255K
XSM285K

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú