Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G3.0HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.1Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.7HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.8Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.6Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.8Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.2HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.3Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.6HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.7Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.2ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.3Trắng & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.6ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.7Hồng & Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.2Đen & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.3TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.8Đen & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.9Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G6.0GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.6Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.8Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G5.2Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G5.4Gold & ĐỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.9Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.1Gold & đỏA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G7.8Đen & trắngA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G8.0Gold& đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64G8.3ĐenPin 100%
Iphone X 64G8.5TrắngPin 100%
Iphone X 256G9.0ĐenPin 100%
Iphone X 256G9.2trắngPin 100%
Iphone XS 64G8.6Đen Máy A - 99%
Iphone XS 64G8.8TrắngMáy A - 99%
Iphone XS 64G9.3GoldMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.6Đen Máy A - 99%
Iphone XS 256G9.8trắngMáy A - 99%
Iphone XS 256G10.3GoldMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.9ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 64G8.1trắng, Cam , Vàng & ĐỏMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.9trắng , Cam , Vàng , ĐỏMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.9ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G12.1TrắngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G12.5VàngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13.1ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13,3Trắng Máy A - 99%
Iphone XSMAX 256G13.7GoldMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.8ĐenMáy A - 99%
Iphone 11- 64G13.0trắngMáy A - 99%
Iphone 11- 64G13.2gold- tím - đỏMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.7ĐenMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.9TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 128G14.1Trắng ,gold-tím-đỏMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.1đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.3trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G15.5gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.7đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.9trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G17.1gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.6đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.8trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G19.0gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.6đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.8trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G21.0gold - xanhMáy A - 99%

Bảng giá Pin

Tên sản phẩmGiá 10 viên đến 20 viênGiá 20 viên đến 50 viênGhi chú
5G/5S79K75KChíp Zin , Bảo hành 12 tháng
5SE89K85K
6G86K82K
6S89K85K
6P105K101K
6SP105K101K
7G99K95K
7P116K112K
8G129K125K
8P135K131K
X196K192K
XSM243K240

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú