Bảng giá Iphone Quốc tế – Máy A

Giao hàng tân nơi nội thành HCM 

Tên sản phẩmGiáMàu Xuất xứTình trạngGhi chú
Iphone 6 16G2.4TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 16G2.4ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 16G2.5VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 32GLiên hệTrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 32G2.550ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 32GLiên hệVàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6 64G2.6TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 64G2.6ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6 64G2.7VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6Plus 16G3.2TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6Plus 16G3.2ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6Plus 16G3.3VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6Plus 64G3.8TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6Plus 64G3.8ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6Plus 64G3.9VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6S 16G2.8HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 16G2.9TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 16G2.9ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 16G3.0VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 32G2.950HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 32G3.050TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 32G3.050ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
Iphone 6S 32G3.150VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 64G3.1HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 64G3.2TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 64G3.2ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S 64G3.3VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 16G4.0HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 16G4.1TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 16G4.1ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 16G4.2VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 64G4.6HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 64G4.7ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 64G4.7TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 6S Plus 64G4.8VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 32G4.3ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 32G4.4HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 32G4.4TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 32G4.6VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 32G4.3Đen BóngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 128G5.0ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 128G5.1HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 128G5.1TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 128G5.3VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7 128G5.5ĐỏKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 32G7.3ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 32G7.4HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 32G7.4TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 32G7.3Đen BóngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 32G7.6VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 128G7.9ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 128G8.0HồngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 128G8,0TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 128G8.0Đen BóngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 128G8.2VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 7Plus 128G8.4ĐỏKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8 64G7.2ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8 64G7.3TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8 64G7.4VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8 256G8.5ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8 256G8.6TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8 256G8.7VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8Plus 64G9.5ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8Plus 64G9.6TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8Plus 64G9.8VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8Plus 256G11.1ĐenKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8Plus 256G11.2TrắngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone 8Plus 256G11.4VàngKoreaMáy 99%: LV Zin - kính ZinĐã thay pin EU new
IPhone X 64G13.8TrắngKoreaMáy A 99% Zin All
IPhone X 64G13.6ĐenKoreaMáy A 99% Zin All
IPhone X 256G15.2TrắngKoreaMáy A 99% Zin All
IPhone X 256G15.0ĐenKoreaMáy A 99% Zin All
IPhone XR 64G12.5ĐenKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 64G12.6TrắngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 64G12.8VàngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 64G12.8CamKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 128G14.0ĐenKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 128G14.1TrắngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 128G14.1Vàng KoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XR 128G14.1CamKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS 64G16.0ĐenKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS 64G16.1TrắngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS 64G16.5VàngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS 256G18.8ĐenKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS 256G18.9TrắngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS 256G19.3vàngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS max 64G19.7ĐenKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS max 64G19.8TrắngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS max 64G20.2VàngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS max 256G21.9ĐenKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS max 256G22.0TrắngKoreaMáy A 99%Zin All
IPhone XS max 256G22.4VàngKoreaMáy A 99%Zin All

Bảng giá Iphone KXVX

Tên sản phẩmGiáMàu Xuất xứTình trạngGhi chú
Iphone 6 16GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 16GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 16GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 32GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 32GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 32GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6 64GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 64GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6 64GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6Plus 16GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6Plus 16GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6Plus 16GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6Plus 64GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6Plus 64GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6Plus 64GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 16GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 16GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 16GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 16GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 32GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 32GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 32GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6S 32GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S 64GLiên hệ Trắng/đen/hồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S Plus 16GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S Plus 16GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6S Plus 16GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S Plus 16GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S Plus 64GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6S Plus 64GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 6S Plus 64GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 6S Plus 64GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 128GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 128GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 128GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 128GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 128GLiên hệ ĐỏKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 32GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 32GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 32GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 32GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7 32GLiên hệ ĐỏKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
IPhone 7Plus 128GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 128GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 128GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 128GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 128GLiên hệ ĐỏKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 32GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 32GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 32GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 32GLiên hệ Vàng KoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 7Plus 32GLiên hệ ĐỏKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 64GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 64GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 64GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 64GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 256GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 256GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 256GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8 256GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 64GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 64GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 64GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 64GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 256GLiên hệ ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 256GLiên hệ TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 256GLiên hệ HồngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone 8Plus 256GLiên hệ VàngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone X 64G0TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone X 64G 0ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone X 256G0TrắngKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44
Iphone X 256G0ĐenKoreaKính xấu - Vỏ xấuCall 0935.1111.44

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú
Samsung S84.900.000Tím Korea98-99%
Samsung S84.900.000 Trắng Korea98-99%
Samsung S84.900.000Xanh Korea98-99%
Samsung S8 Plus5.500.000Tím Korea98-99%
Samsung S8 Plus5.500.000Xanh Korea98-99%
Samsung S8 Plus5.500.000Đen Korea98-99%
Samsung S9 Plus7.000.000 Đen Korea98-99%
Samsung S9 Plus7.000.000Tím Korea98-99%
Samsung S9 Plus7.000.000Xanh Korea98-99%
Galaxy Note 86.400.000Tím Korea98-99%
Galaxy Note 86.400.000Xanh Korea98-99%
Galaxy Note 86.400.000VàngKorea98-99%
Galaxy Note 86.400.000ĐenKorea98-99%
Galaxy Note 99.300.000ĐenKorea98-99%
Galaxy Note 99.300.000TitanKorea98-99%
Galaxy Note 99.300.000TímKorea98-99%
Samsung S10 5G12.700.000GoldKorea99%
Samsung S10 5G12.700.000TrangKorea99%
Samsung S10 5G12.500.000ĐenKorea99%
Samsung S10 plus11.700.000TrangKorea99%
Samsung S10 plus11.700.000ĐenKorea99%