Bảng giá Iphone – Máy LV

Tên sản phẩmGiá
Màu H/V/T/ĐTình trạngGhi chú
Iphone 6S Plus 16G3.0HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.1Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 16G3.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.6HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.7Đen & trắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S Plus 64G3.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.6Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 16G2.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.8Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6 Plus 64G2.9GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.2HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.3Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 16G2.4GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.6HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.7Đen & TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 6S 64G2.8GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.1ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.2Trắng & HồngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 32G3.3GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.4ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.5Hồng & Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7G 128G3.6GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4,8ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G4.9hồng
Iphone 7 Plus 32G5.0TrắngA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 32G5.1GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.2ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5,3Hồng
Iphone 7 Plus 128G5.4Trắng & đỏA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 7 Plus 128G5.5GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.0ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 64G4.1Đỏ& Trắng
Iphone 8G 64G4.2GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G4.5ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8G 256G4.6Đỏ & Trắng
Iphone 8G 256G4.7GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.3ĐenA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G6.4Đỏ & Trắng
Iphone 8 Plus 64G6.5Gold A - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 256G7.3ĐenA - LV - 99% Bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone 8 Plus 64G7.4Đỏ & Trắng
Iphone 8 Plus 256G7.5GoldA - LV - 99%Pin 100% - bao cam/PQ - bao nguồn - cảm ứng
Iphone X 64G7.5ĐenPin 100%
Iphone X 64G7.6TrắngPin 100%
Iphone X 256G8.1ĐenPin 100%
Iphone X 256G8.2trắngPin 100%
Iphone XS 64G8.5Đen Máy A - 99%
Iphone XS 64G8.6TrắngMáy A - 99%
Iphone XS 64G8.7GoldMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.4Đen Máy A - 99%
Iphone XS 256G9.5trắngMáy A - 99%
Iphone XS 256G9.6GoldMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.7ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 64G7.8trắng, Cam , Vàng & ĐỏMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.5ĐenMáy A - 99%
Iphone XR 128G8.6trắng , Cam , Vàng , ĐỏMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.1ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.2TrắngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 64G11.3VàngMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.5ĐenMáy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.6Trắng Máy A - 99%
Iphone XSMAX 256G12.7GoldMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.4Đen & tímMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.5trắngMáy A - 99%
Iphone 11- 64G12.6gold- xanh - đỏMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.4Đen & tímMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.5TrắngMáy A - 99%
Iphone 11- 128G13.6gold-xanh -đỏMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.6đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.7trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -64G14.8gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G15.9đenMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.0trắngMáy A - 99%
Iphone 11Pro -256G16.1gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.2đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.3trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -64G18.4gold- xanhMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.0đenMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.1trắngMáy A - 99%
Iphone 11Promax -256G20.2gold - xanhMáy A - 99%

Bảng giá Pin

Tên sản phẩmGiá 10 viên đến 100 viênGhi chú
5G/5S89KChíp Zin , Bảo hành 12 tháng
5SE95K
6G99K
6S105K
7G115K
6P129K
6SP129K
7P130K
8G132K
8P145K
X255K
XSM285K

Bảng giá máy Samsung

Tên sản phẩmGiáMàuXuất xứTình trạngGhi chú